1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm

Thiết bị cô đặc bùn

Ngày đăng: 09:39 - 16/03/2018
Lượt xem: 4.613
  • Chất làm đặc đĩa

  • Chất làm đặc vít

  • Thắt lưng lọc

Tất cả các hệ thống làm dày HUBER đều đảm bảo có thể điều chỉnh được hàm lượng chất rắn cuối cùng và đáp ứng các yêu cầu tách biệt cao nhất.

 

Đối với việc xử lý và xử lý bùn thải, kinh tế cần phải giảm lượng bùn thải được tạo ra trong quá trình xử lý nước thải. Giảm khối lượng này đạt được bằng cách tách các phần của dung dịch bùn ở các điểm khác nhau trong chuỗi quy trình xử lý bùn. Lĩnh vực chính của ứng dụng cho các hệ thống làm đặc là giảm khối lượng của bùn sơ cấp và dư thừa trước khi ổn định.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

info@westerntechvn.com +84 985 42 12 42 +84 24 6675 6815
Đăng ký nhận bản tin