1
Bạn cần hỗ trợ?
Giới thiệu

Chính sách quản lý chất lượng

Ngày đăng: 02:45 - 18/10/2017
Lượt xem: 4.950
Chúng tôi muốn hiệu suất tốt nhất/pic/AboutUs/images/636449826546275028.jpg
Năm 1996, chúng tôi đã quyết định thực hiện hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 9001.
 
Kể từ khi chúng tôi thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi đã liên tục làm việc để cải tiến các quy trình nội bộ. Việc kiểm toán hàng năm của chuyên gia bên ngoài đảm bảo rằng bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống QM của chúng tôi đều được điều chỉnh nhanh chóng và hiệu quả.
 
Chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi chứng minh rằng chất lượng xác định suy nghĩ và hành động của chúng tôi trong mỗi quy trình con duy nhất. Chúng tôi xem xét quản lý chất lượng động lực của chúng tôi để tăng hiệu suất của chúng tôi, hiệu suất mà khách hàng mong muốn từ chúng tôi và chúng tôi nhằm mục đích cải tiến liên tục.
 
Bạn được chào đón để tìm hiểu thêm về cam kết, nỗ lực và thành tích của chúng tôi trong Báo cáo chất lượng chi tiết của chúng tôi (tải về pdf).
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

info@westerntechvn.com +84 985 42 12 42 +84 24 6675 6815
Đăng ký nhận bản tin