1
Bạn cần hỗ trợ?
Giải pháp

Tái sử dụng nước

Ngày đăng: 04:38 - 21/09/2018
Lượt xem: 4.396
Giải pháp của HUBER cho Tái sử dụng nước

Nước thải xả thải là lãng phí và có hại cho môi trường
Nước thải cần phải được xử lý và tái sử dụng!
Nước thải là nguồn nước, có chất dinh dưỡng và năng lượng bền vững!
 
HUBER Có Giải pháp cho vòng tuần hoàn của nước!
 
Chúng ta phải biết rằng nước thải là nguồn nước đáng tin cậy nhất của chúng ta: khi chúng ta sử dụng nước, chúng ta tạo ra nước thải; khi chúng ta ăn, chúng ta thải ra các chất dinh dưỡng và carbon hữu cơ. Chúng ta phải tách, xử lý và tái chế nước thải, do đó chất thải lỏng, giống như cách chúng ta xử lý chất thải rắn. Các giải pháp bền vững tạo ra nguồn tài nguyên quý giá từ chất thải.
 
Cho dù chúng ta xử lý nước thải trong các hệ thống tập trung hoặc phi tập trung, nó phải được trả lại thành các vòng nước tự nhiên và tái sử dụng. Các vòng nước nhỏ hơn như vậy, chúng càng hoạt động tốt hơn. Xử lý nước thải phân cấp cung cấp lợi thế là tái sử dụng tại chỗ hoặc tái sử dụng gần đó nước thải được xử lý rất dễ dàng, theo đó mức tiêu thụ nước ngọt được giảm thiểu.
 
HUBER cung cấp các giải pháp  cho các loại nước xám và nước thải khác nhau:
 
  • Nước thải sinh hoạt / nước đen
  • Nước thải đô thị
  • Nước thải công nghiệp

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

info@westerntechvn.com +84 985 42 12 42 +84 24 6675 6815
Đăng ký nhận bản tin