1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm

HUBER Grit Washer RoSF G4E

Tách, rửa, khử nước trong cát ở một hệ thống


  • Giảm chi phí xử lý
  • Chi phí đầu tư thấp
  • Hiệu quả tách trên 90% với cỡ hạt > 0,2mm
  • Giảm hàm lượng chất hữu cơ xuống < 5%
  • Cũng phù hợp cho các vật liệu khoáng cát phân loại từ công trình biogas
Grit Washer RoSF G4E kết hợp việc phân tách liên tục và rửa các vật liệu bùn cát bị ô nhiễm trong một thiết bị.
 
 
Phân loại cát:
 
Các trầm tích từ bể thu cát được đưa vào ở phần trên của thiết bị như một hỗn hợp cát, chất hữu cơ và nước. Do tốc độ dòng chảy tràn bề mặt thấp nên hầu như tất cả các hạt được tách ra và tích tụ ở phần dưới cùng của bể.
 
Rửa cát:
 
Do sự đưa vào nước dịch vụ kết hợp với hệ thống tuần hoàn quay chậm, các hạt hữu cơ nhẹ hơn có thể dễ dàng tách ra khỏi các hạt khoáng nặng ở phần đáycủa bể. Sau khi loại bỏ vật liệu hữu cơ, cát sạch được tự động lấy đi bằng băng tải vít, đồng thời được tách nước tĩnh và xả vào thùng chứa.
 
Các chất hữu cơ được loại bỏ được thải ra liên tục cùng với nước rửa được đưa vào.

Giảm chi phí xử lý
Giảm mức tiêu thụ nước dưới 2 m³ / h
Tốc độ  dòng chảy tràn bề mặt <25 m / h
Hiệu quả phân tách là 90% với cỡ hạt> 0,2mm
Giảm hàm lượng chất hữu cơ xuống ≤ 5%
Phần thải khô trong cát rửa> 90%
Nước thải được tách rác có thể được sử dụng làm nước rửa
Có sẵn hai kích cỡ thiết bị (8 l / s và 16 l / s)
Tùy chọn có sẵn như phân loại có chức năng rửa
Cũng phù hợp với vật liệu khoáng cát được phân loại từ các công trình biogas

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

info@westerntechvn.com +84 985 42 12 42 +84 24 6675 6815
Đăng ký nhận bản tin